Soma Wellness d.o.o. politika privatnosti

Ko smo mi?

Soma Wellness d.o.o., Majke Angeline 10  11050 BEOGRAD-ZVEZDARA, (email adresa: info@imunin.com) obrađuje vaše podatke o ličnosti.


Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Soma Wellness d.o.o. prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Datum rođenja
 • Adresa stanovanja

Svrha obrade i pravni osnov


Soma Wellness d.o.o. koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

 • Pružanje osnovnih usluga
 • Obrada transakcija
 • Korisnička podrška
 • Komunikacija sa  korisnicima
 • Ponude novih proizvoda i usluga
 • Unapređenje korisničkog iskustva


Soma Wellness d.o.o. podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

Pristanak

Pristanak možete povući u svakom trenutku.


Korisnici podataka


Soma Wellness d.o.o. ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.


Zaštita podataka


Soma Wellness d.o.o. štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

 • Antivirus zaštita
 • Sistem privilegija i rola


Soma Wellness d.o.o. čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od najviše 12 meseci.


Automatizovano donošenje odluka i profilisanje


Soma Wellness d.o.o. ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.


Transfer podataka o ličnosti van EU


Soma Wellness d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.


Transfer podataka o ličnosti van Srbije


Soma Wellness d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.


Prava građana


Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.


Prava možete ostvariti kontaktiranjem Soma Wellness d.o.o. na sledeće načine:

Adresa: Majke Angeline 10  11050 BEOGRAD-ZVEZDARA
Email: info@imunin.com
Telefon: 064 581 6002


Nadležni organ


Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.